top of page

Het profiel van een aankomend lid ziet er als volgt uit:


- gelooft dat Jezus de Zoon van God is, zijn Redder en Verlosser: Hij die voor ons de schuld die wij tegenover God hebben aan het kruis droeg en uit de dood opstond.

- bezoekt een bijbelgetrouwe gemeente, kan ook een huisgemeente zijn.

- rijdt motor of trike.

- wil zijn leven inzetten om anderen tot Jezus te brengen, volgens Bijbelse maatstaven.

- De Bijbel, het Woord van de levende God, is het uitgangspunt.

bottom of page